Aborcji, kobiety decydują

Apel Europejski

Aborcja, kobiety decydują

O prawo do aborcji w całej Europie

Podpisać można : avortement-libre-en-europe@rezisti.org

Zmobilizujmy się w całej Europie około 28 września 2017

Oczekujemy na Wasze przedstawicielki w Brukseli 28 września 2017

Solidarnie ze wszystkimi europejskimi kobietami, pamiętając godną naśladowania walkę Hiszpanek w 2015 r. i Polek w roku 2016, żądamy, aby prawa kobiet, prawo do swobodnego dysponowania swoim ciałem, prawo do aborcji i do zdrowia były przestrzegane we wszystkich europejskich krajach i zostały uznane za prawa podstawowe,, bez których nie może być mowy o równości w Europie.

Dzisiaj prawo do aborcji należy do kompetencji poszczególnych krajów europejskich.
Zupełny zakaz aborcji na Malcie, dostęp do aborcji obwarowany drastycznymi obostrzeniami w Irlandii, na Węgrzech i w Polsce to nie jedyne problemy w Europie. Nawet w krajach, w których prawo do aborcji zostało zalegalizowane, mamy lub możemy mieć do czynienia z jego kwestionowaniem poprzez utrzymanie w mocy klauzuli sumienia lekarzy (Włochy), brak istnienia odpowiednich struktur szpitalnych (Grecja, Bawaria), restrykcje dotykające personel szpitalny i likwidację ośrodków dokonujących aborcji przy okazji restrukturyzacji szpitali (Francja) oraz, we wszystkich krajach europejskich, poprzez dojście do władzy polityków wyznających ideologię kołtuństwa, wstecznictwa i konserwatywatyzmu.

Za pośrednictwem tego apelu wyrażamy nasze stanowcze przekonanie, że:
• Dostęp do aborcji jest prawem należnym kobiecie ;
• Aborcja to osobisty wybór kobiety – jej ciało należy do niej i to ona wybiera sposób, w jaki chce żyć ;
• Konieczne jest uruchomienie finansowania w takim zakresie, aby ośrodki dokonujące aborcji i struktury planowania rodziny były dostępne dla wszystkich europejskich kobiet ;
• Konieczne są społeczne kampanie informacyjne ;
• Edukacja seksualna powinna być prowadzona wobec wszystkich kobiet i mężczyzn tak, aby byli oni w stanie dokonywać swobodnych i świadomych wyborów w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego ;
• Problematyka technik aborcyjnych i pomocy psychologicznej musi stanowić integralną część programów kształcenia personelu medycznego ;
• Klauzula sumienia profesji medycznych musi zostać zniesiona ;
• Prawo poszczególnych państw w zakresie legalnych terminów aborcji powinno zostać zunifikowane i wzorować się na najbardziej postępowych krajach europejskich. Państwa europejskie powinny dążyć do całkowitej depenalizacji aborcji.

Wzywamy do mobilizacji w całej Europie 28 września 2017, Światowym Dniu Działania na Rzecz Dostępnej i Legalnej Aborcji. Niech każdy kraj wystąpi z postulatami zmierzającymi do ujednolicenia prawa dotyczącego praw kobiet w całej Europie.